Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Az adatkezelő neve  Pink Unicorn Wb-Media Kft. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre a felhasználó által megadott cég neve, rövid leírása, webhely, e-mail, telefon, mobil, fax, számlázásinév, számlacím, postázási név, postázási cím, székhely, felhasználónév, jelszó, a felhasználó által emailben vagy telefonban megadott fotó vagy bármilyen elküldött személyes adat.

Az adatkezelés időtartama a felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a www.szakmaicegkereso.hu weboldalnak . Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő azonnal törölheti.

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről). A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a pinkunicornwebmediakft@gmail.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.)

 Pink Unicorn Wb-Media Kft.

Minden jog fenntartva 2024©